TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

057 – Underfuld kærlighed stor

Vers 1
Underfuld kærlighed stor,
lyset på jord er tændt!
Underfuld kærlighed stor,
Gud har os frelse sendt!
Englene budskabet føre,
hyrderne henrykte høre.
Synder, o, kan det ej røre
dig denne kærlighed stor!

Kor
Underfuld, Underfuld,  Underfuld,
Underfuld Kærlighed stor!

Vers 2
Underfuld kærlighed stor,
Gud har dig evigt kær!
Undefuld kærlighed stor,
frelser dig, som du er!
Kom, thi den levende kilde
årle fra korset og silde
rinder din længsel at stille.
Underfuld kærlighed stor!

Vers 3
Underfuld kærlighed stor,
fylder din sjæl med fred!
Underfuld kærlighed stor,
som varer evigt ved!
Løskøbt fra fristelsens snarer,
frikøbt fra jordlivets farer
skal du blandt jublende skarer
prise Guds kærlighed stor!