TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

103 – Jesus er det bedste navn af alle

Vers 1
Jesus er det bedste navn af alle,
skønnest navn på jord man nævne kan;
thi det navn er størst af alle,
som musik det lyder over land

Kor:
O, hvor stort et navn,
o, hvor skønt et navn,
det kan bryde syndens hårde bånd;
thi det navn er størst af alle
og det navn antænder livets ånd.

Vers 2
Intet navn har kraft som navnet Jesus,
alle andre navne dør en gang;
thi det navn er størst af alle,
engle bær det hid i liflig og sang

Vers 3
O, så rigt et navn er navnet Jesus,
det opfylder hele himlens sal;
thi det navn er størst af alle
det skal klinge over bjerg og dal

Vers 4
Jeg kan aldrig glemme navne Jesus
det har fyldt mit liv med himlen her;
Thi det navn er størst af alle,
tænk, når jeg engang skal se ham der.