TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

097 – Jeg min glæde har i Jesus

Vers 1
Jeg min glæde har i Jesu
underfulde frelserværk,
som oprejse kan den svage,
gør den magtesløse stærk,
som kan give trøst og glæde
der, hvor sorgen er så stor,
trøste dem, som ofte græde
på den syndefulde jord.

Vers 2
Jeg er bundet fast til Jesus,
bundet fast med blodets bånd.
Intet mer formår at rive
mig ud af hans frelserhånd.
Han er min, min hele rigdom,
jeg er hans, et ringe barn.
Jeg er herligt frelst af nåde,
friet ud af syndens garn.

Vers 3
O hans kærlighed er bundløs,
og hans nåde er så stor,
og hans miskundhed den rige
aldrig tolkes kan med ord.
Og den kraft, han giver svage,
den er mer end nok for mig.
Glad i striden vil jeg drage,
Jesus banet har min vej.