Jeg går på livets vej

Jeg går på livets vej
Jeg går på livets vej
Der kan alting hænde
Men jeg ka’ vær’ tryg

For Gud er over mig og under mig
Foran mig og bagved mig
Han omslutter mig på alle sider. X2

Solo:

Jeg går på livets vej
Jeg går på livets vej
Der kan alting hænde
Men jeg ka’ vær’ tryg

For Gud er over mig og under mig
Foran mig og bagved mig

Han er over mig
han er under mig
Han er foran mig,
og han er bagved mig ja
og han omslutter mig på alle sider

Artist: Lisa Petersen – Grøn som en abe