Hosianna, hosianna, hosianna i det højeste

/:Hosianna, hosianna, hosianna i det højeste:/ Vi ophøjer dit navn, Vi lovpriser dig. Vi tilbeder dig vor gud. Hosianna i det højeste /:Ære, ære. Ære være kongen stor:/ Vi ophøjer dit navn Vi lovpriser dig. Vi tilbeder dig vor gud. Ære være kongen stor.   Forfatter:  Carl Tuttle Dansk Tekst: Bjarne Knudsen