TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

025 – Lover den Herre

Vers 1
Lover den Herre, den mægtige konge med ære!
Lov ham, min sjæl, og lad det din forlystelse være!
Mød ham med sang,
psalter og harper giv klang,
syng for Gud Herren, den kære!

Vers 2
Lov dog den Herre, som alting så herligt regere,
ham, der som ørnen på vinger dig løfter og bærer,
lader dig få
mer, end du selv kan forstå,
Bedere end hjertet begærer.

Vers 3
Lov dog den Herre, som altig så vel for dig magter,
ham, som dig sundhed forlener og venligt ledsager!
Tænk, af hvad nød
denne din Herre så sød
dig ved sin almagt uddrager!

Vers 4
Lov dog den Herre, som dig i din stand giver lykke,
ham, som med tusind velsignelser ved dig at smykke!
Tænk dog derpå,
alt hvad hans magt kan formå!
Tanken dit hjerte henrykke!

Vers 5
Lov da den Herre, min sjæl, og hvad i mig mon være,
hvad som har ånde, ophøje hans navn og hans ære!
Han er dig god,
o, gør ham aldrig imod!
Amen, han selv dig det lære!