TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

013 – Gør døren høj, gør porten vid!

Vers 1
Gør døren høj, gør porten vid!
Den ærens konge kommer hid;
han hersker over alle land
og er al verdens frelsermand.

Vers 2
Retfærdig kommer han herned
og bringer liv i salighed;
sagtmodig er med hjælp han nær,
barmhjertighed hans scepter er.

Vers 3
Han os bebuder glædens åt,
vor nød ved ham en ende får;
derfor af stemmer uden tal
en frydesang ham møde skal.

Vers 4
O, salig er den stad forvist,
hvis konge er den herre Krist;
så vel det hvert et hjerte går,
hvor denne konge indgang får.

Vers 5
Jeg hjertets dør vil åbne dig,
o Jesus, drag dog ind til mig!
Ja, ved din nåde lad det ske,
at jeg din kærlighed må se!

Vers 6
Og ved din helligånd os led
på vejen frem mod salighed,
at her vi dig lovsynge må,
indtil vi for dit ansigt stå!