TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:167 – Ved vor dåb

Vers 1
Ved vor dåb lød det fra Guds ord:
>>Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far,
han som i sin rige nåde har født os på ny,
og givet os et levende håb<<.

Kor
Levende håb, levende håb, levende håb ved
Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
Levende håb, levende håb, levende håb for alle
som tror, at Jesus stod op.

Vers 2
Disse ord, som hørtes ved vor dåb,
giver os ved livet slutning trøst og tro og håb,
livets håb om frelse og om opstandelse og fred
for evigt – et levende håb.