TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:159 – Store Gud

Vers
Store Gud, himmelen og jorden har du skabt ved dit mægtige ord.
Store gud, himmelen og jorden består ved din udstrakte arm
Intet er umuligt for dig.
Intet er umuligt for dig.
O, du vældige Gud, du gøre store og mægtige ting.
Intet, intet, aldeles intet,
Intet er umuligt for dig.