TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:154 – Sig, hvorfor er du så fredløs

Vers 1
Sig, hvorfor er du så fredløs end,
når Jesus siger, han er din ven?
Sin synd han soned´ og sletted´ ud
og ordned´ alting så vel hos Gud.
Du ingen grund har at frygte mer´,
for Gud alene på blodet ser.
Og dermed så er du fri!

Vers 2
Se hen til Jesus og hvil dig ud
og slid ej længer med lovens bud!
Han være vil din retfærdighed,
dit liv, dit håb og din salighed.
Hvad du behøver, se, det er ham
for dig hos Gud og dig give kan,
om blot du ser hen til ham.

Vers 3
Sig, er du træt af dit eget liv
og ser dig svag som et knækket siv?
Da husk på dette, ja, hør og se:
din helliggørelse og´ han er!
Så er du antaget, frelst i ham
og står ulastelig uden skam,
ja, hellig og ren for Gud.

Vers 4
Men er du bange for vejen frem
og frygter, at du ej vel når hjem.
Da hvil i Ordet, som er dig nær,
forløsning også han for dig er!
Derfor han og´ skal bevare dig
og stille lydefri frem for sig
der hjemme i fred hos Gud.