TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:147 – Når vi spiser det brød

Vers 1
Når vi spiser det brød, som Jesus gi´r, (2x)
vokser fællesskabet frem:
han i os og vi i ham.
Han gi´r os evigt liv!

Vers 2
Når vi drikker den vin, som Jesus gi´r, (2x)
vokser fællesskabet frem:
han i os og vi i ham.
Han gi´r os evigt liv!

Vers 3
Når vi be/r og bekender al vor synd, (2x)
sletter han den kærligt ud
med sit blod og gi´r os fred,
si´r liv og evigt liv!

Vers 4
Når vi knæler og lovpriser vor Gud, (2x)
vokser fællesskabet frem:
Vi vli´r ét i ham, der gi´r
os liv og evigt liv!