TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:141 – Min Gud har mødt mig

Vers 1
Min Gud har mødt mig med sin nåde,
han mødte mig, som var fortabt.
Hvem kan begribe denne gåde:
Et helt nyt liv har Herren skabt.
af nåde er jeg frelst og fri,
Guds Søn er nu mit alibi.

Vers 2
Kun straf fortjener jeg at lide,
dog finder jeg barmhjertighed.
Det burde hele verden vide:
Hans korsdød var i alles sted!
I Kristus er jeg løst og fri,
hans fodspor vil jeg vandre i.

Vers 3
Det vil jeg for min Gud bekende,
det er min ros om nogen spør´:
Han gav sit blod, han lod sig sende,
den kilde løber aldrig tør.
Jeg bøjer mig ned til jorden ned
og priser hans barmhjertighed.

Vers 4
Jeg har en Gud, som alting kender,
han styrker mig og holder ved.
Han løfter dagligt sine hænder,
velsigner mig med megen fred.
Jeg vil prise ham, som for os led,
han har bevist mig kærlighed.

Vers 5
Tænk jeg står tegnet i hans hænder,
han er min Gud, som har al magt.
Min redning er, at han tilkender
mig barnekår, som han har sagt.
Det gi´r mig kraft i al min nød,
det er min trøst i liv og død.