TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:105 – Jeg Er den Herre, Herren

Vers 1
Jeg Er den Herre, Herren,
og livet i dit liv.
Mit væsen er din væren
i evigt perspektiv.
Jeg Er din verdens skaber,
jeg giver dig din dag,
og når dit liv du taber,
så er det samme sag.

Vers 2
Jeg Er din dør til livet.
I ordet fra din dåb
er ud- og indgang givet
til evig tid med håb.
Jeg Er – ved nadverbordet
den kærlighedens vin,
som du må drikke, for at
min glæde bliver.

Vers 3
Jeg Er din mad for livet.
Jeg kommer i mit ord
og alt, hvad jeg har givet
af godt til dem, der tror.
Jeg Er dit levneds kilde.
Din lykke blev kun bleg,
om ikke Himlen ville
med sit velsigne dig.

Vers 4
Jeg Er den gode Hyrde,
og du skal følge mig.
Er livet dig en byrde,
da vil jeg bære dig.
Jeg Er – og du skal være,
hvor jeg er, i den tid.
Derved får Gud sin ære
af al din men´skeflid.

Vers 5
Jeg Er dit lys i verden,
dit mørke kender jeg.
din synd, din skyld, du ser, den
er båret bort af mig.
Jeg Er al verdens frelser;
den død, som jeg har lidt,
er sket, fordi Gud elsker
dig. Du kan ånde frit.

Vers 6
Jeg Er det sande billed´
af Gud i verden nu.
Som han har selv fremstillet,
det vil han, du skal tro.
Jeg Er – og viser – vejen
til Gud i Himmerig.
Min nåde er hans egen,
den gælder også dig.