TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:100 – Ingen har en magt som hans

Vers 1
Ingen har en magt som hans.
Ingen kender os så godt,
og kan hjælpe os med det, vi kæmper med.
Sammenlignet med ham når
vore tanker ikke langt,
vi forstår kun lidt af, hvad han er og gør.

Kor
Til vor Gud vil vi gi´ vor tak og glæde,
til vor gud vil vi be : vær nær til stede!
Til vor Gud vil vi synge jubelsange,
til vor Gud.

Vers 2
Der er nogle, der har sagt
at Gud slet ikke er til,
de har prøvet at få fremlagt et bevis.
Men den Gud, som vi tror på,
han har vist os, hvem han er
gennem alt det, han har gjort og stadig gør.

Vers 3
Lad os tilbe´ Gud, vor Far,
der har elsket os så højt,
at han sendte sønnen Jesus til vor jord,
for at dø her på et korst
til befrielse for os.
Ja, han lever, og hans løfter tror vi på.