TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:070 – Han har besejret alt det onde

Kor
Han har besejret alt det onde,
overvundet dødens magt.
Jord og himmel, alting er ham underlagt!
Han er universets Herre, men han fornedred´ sig,
da han gav sit liv for mig!

Vers 1
Jesus kom fra himmelen
ned til vor jord, ned til vor jord
Han, som er Guds egen Søn,
bo´de iblandt os og blev vor bror!

Vers 2
Mange syge ko til ham
han lægte dem, han lægte dem.
Der var kraft i Jesu navn!
Folk blev raske dér, hvor han gik frem.