TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:051 – Fryd dig storlig

Vers 1
Fryd dig storlig, Sions datter!
Råb af glæde, Kristi brud,
selv om verden aldrig fatter,
hvad du ser i denne Gud.

Vers 2
Han er fattig og sagtmodig,
og han rider på et øg,
og foragtet, bleg og blodig
bli´r han verdens påskespøg.

Vers 3
Denne skændsel må han bære,
for han har en skøge kær.
Han vil ofre al sin ære,
han vil ta´ dig, som du er.

Vers 4
Se, han bærer tornekrone,
for din medgift er så streng,
at en galge bli´r hans trone
og en grav hans bryllupsseng!

Vers 5
Sådan kun bli´r horen vundet,
sådan kun bli´r skøgen brud
og den tabte jomfru fundet
i retfærdighedens skrud.

Vers 6
Hjertet kan du aldrig lukke
for hans pines skarpe sværd.
Knus din dyre nardus-krukke,
salv ham til hans jordefærd!

Vers 7
Fryd dig storlig, Sions datter!
Glæden har sin tone få´ed,
først når verdens horelatter
bli´r til brudens frydegråd.