TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:037 – Du ser måske Jesus

Vers 1
Du ser måske Jesus som barnet i krybben
og hyrder på marken og vismænd på knæ,
med stjerner som stråler, og engle som synger,
gi´r stemningsfuld glæde og budskab om fred.

Kor
Men har du set Jesus, som lider på korset,
som soner for din skyld, som lindre din nød?
Og har du set Jesus, som står op af graven,
gi´r håb om et nyt liv og sejr over død?

Vers 2
Du ser måske Jesus som lærer og mester,
en fængende leder, et stort ideal,
som gav os et nyt bud, et bud om at dele,
vi andre skal tjene og ikke os selv.

Vers 3
Du ser måske Jesus som lærer og mester,
til hjælp for hver sygdom og lidelse svær.
Og det er vor vished, at Jesus vil hører
og svare i ret tid på bønner vi be´r.