TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:034 – Du omslutter mig Gud

Vers 1
Du omslutter mig Gud,
og du har i mig din hånd
hver en dag, hver en dag.
Det er kundskab o Gud,
alt for underfuldt for mig,
fatter ej, gælder mig.

Vers 2
Herre, du som mig ser,
du mig kender helt og fuldt
ja, kun du, du, min Gud.
om jeg står eller går,
kender du min tanke Gud.
Du ved alt, du ved alt.

Vers 3
Gud, du kender min vej,
hvor jeg går, og hvad jeg gør
hver en stund, hver en stund.
Gud, hver tanke og ord
ser du, førend det er sagt
helt og fuldt, helt og fuldt.

Vers 4
O ransag du mig Gud,
kend mit hjerte, prøv du mig
hver dagm hver dag.
Når jeg går bort fra dig,
led mig atter på din vej,
evigt liv du mig giv.