TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:032 – Du levende Ord

Vers 1
Du levende Ord, lad mig høre
dit levende, vækkende kald.
Træng in i mit tungnemme ø – re,
bryd gennem den stenhårde skal.

Vers 2
Bryd ind i min tvivlende kulde,
for tvivlen gør frossen og stiv,
og tvivl lægger tro under mulde,
men Ordet gi´r varme og liv.

Vers 3
Ja, i mit formørkede hjerte,
der kæmper krampagtigt mod dig,
må du som en tindrende kærte
med trøst lyse op på min vej.

Vers 4
Du levende Ord, du må skinne
og smelte mit ishjertes blok.
Så aldrig det går mig af minde,
det ord, om at nåden er nok.