TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

005 – Din lovsang, o Fader i Himlen

Vers 1
Din lovsang, o Fader i Himlen
jeg ønsker at være på jord,
at blande min stemme i vrimlen
af jublende lovsanges kor!
ja, ville jeg rigtig mig fryde
ved barnerets-glæden så stor,
da måtte mit liv overflyde
med levende lovsanges ord.

Vers 2
Min Jesus, o ville jeg lægge
på dig hver en eneste sorg,
hver angst, der måtte mig skrække
da er jeg i tryggeste borg!
ja, ville al frygt jeg opgive,
helt vælte på Herren min vej,
da ved jeg at jeg måtte blive
en levende lovsang for dig.

Vers 3
O Helligånd, læg mig på tunge
dit vidnesbyrds tændende ild
og lær mig at tale og sjunge
med kærlighedsrøsten så mild!
I hjertet du ganske nedbryde
hver selviske tanke og lyst!
da ved jeg, min stemme skal lyde
med levende lovsanges røst.

Vers 4
Jeg ønsker alene at være
just det, hvortil Gud tog mig ud,
et intet, der kun til Guds ære
kan klædes i helligheds skrud!
Gud Helligånd, opad du bære
til tronen i Himlen mit bud,
jeg ønsker ej andet at være
end levende lovsang for Gud.