TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

Almægtige Fader

Almægtige Fader
Du er evig Gud, majestæt og skaber.
Du er hos mig – Du er hos mig.
I den Højestes skjul
har jeg fundet liv, har jeg taget bolig.
Jeg er hos dig – Jeg er hos dig.

Gud, Du er min klippe, min faste,
sikre grundvold.
Du er min styrke, min glæde og kraft.
Alt hvad som ånder, bryd nu ud i jubel,
tilbed og ophøj Herren Gud
og ingen anden.