TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

Al ære skal tilhøre Gud

Al ære skal tilhøre Gud, 
for han er værdig al vor pris
Lovsyng hans navn 
– lad dit hjerte råbe ud!
Vi priser Herren, 
vor Konge og Gud!