TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

078 – Nu går solen sin vej

Vers 1
Nu går solen sin vej
for at skinne for andre,
for alle på jorden har brug for dens lys,
og de håber og venter
på dagen du skaber,
for kun i din sol, Gud, kan livet fornys.

Vers 2
Nu går landet til hvile
og travlheden dæmpes,
og hjemmene fyldes af aftnens musik.
vær med den, kære Gud,
der må sidde alene,
og den der nu slider sig træt på fabrik.

Vers 3
Nu er timen til stilhed,
til bøn og til tanker,
til ord som har vægt og som kræver et svar.
Kom og rør ved os, Kristus,
så vi bliver åbne
for glæden og livet og freden du har.

Vers 4
Nu er timen hvor du
dømmer alt de vi gjorde
som vendte os bort fra vor næste og dig.
Nu er timen hvor du
sletter alt det der skiller
hvor du siger: "Kom, og vær hjemme hos mig"

Vers 5
Nu går solen sin vej,
men vi er ikke ene,
for du, Herre, lever og vender vor frygt,
så når du er i mørket
er det ikke mørke,
når du er i blandt os da sover vi trygt.