TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

069 – Du som har tændt millioner af stjerner

Vers 1
Du, som har tændt millioner af stjerner –
tænd i vort mørke en tindrende tro
Du er vort lys, og du vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro.

Vers 2
Tak for den lysende dag, der er gået –
gaven til os dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået – 
tilgiv alt ondt vi fik gjort eller sagt.

Vers 3
Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte
hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte –
du ved alene, hvad tjener os bedst.

Vers 4
Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte –
mød du os selv i de svage, de små.

Vers 5
Du som har tændt millioner af stjerner,
mørket i verden vil du byde trods.
Du er vor Far, den der vogter og værner –
lys i det mørke, som kommer fra os.