TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

066 – Den mørke nat forgangen er

Vers 1
Den mørke nat forgangen er,
og dagen oprinder så vide,
nu skinner sol over mark og kær,
de fugle de sjunge så blide.
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!

Vers 2
Gud være lovet i evighed,
han denne nat tog os vare!
Han lyse på os sin hellige fred
og fri os af alskens fare!
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!

Vers 3
Om påskemorgen, den signede dag,
Vorherre stod op af døde,
det var os alle et godt behag,
han frelste os derved af møde.
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!

Vers 4
Ræk os, o Jesus, din frelserhånd
i dag og i alle stunde,
udløs os alle af mørkets bånd,
at ret vi dig tjene kunne!
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!

Vers 5
Da, hver gang dagen forgangen er,
og natten til os fremskrider,
vi dig vil prise, o herre kær,
af hjertet til alle tider.
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!