TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

054 – O Jesus, åbne du mit øje

Vers 1
O Jesus, åbne du mit øje,
at jeg må se, hvor rig jeg er,
jeg har en fader i det høje,
:,: som vogter mig og har mig kær!:,:

Vers 2
Jeg har en broder ved Guds side,
som altid træder frem for mig,
jeg nådestrømmene har så vide,
:,: som himlens hvælving strækker sig. :,:

Vers 3
Jeg har en talsmand, som i nøden
er trøster og husvaler god.
– Jeg har et evigt liv i døden,
:,: en evig fred i Lammets blod!:,:

Vers 4
Jeg har et fast, bestandigt rige,
et nåderige, det er sandt!
Jeg har en krone uden lige,
:,: en arv, som Jesus til mig vandt! :,:

Vers 5
Ej burde jeg da gå og sørge, –
jeg er en mægtig konges brud,
skønt verdens børn mig tit vil spørge:
:,: Hvor er din skønhed og dit skrud? :,:

Vers 6
Forøg min tro og lær mig tonen
til Lammets sang i Himlens hær,
og lad mig aldrig glemme kronen,
:,: du række vil din stridsmand der! :,: