TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

049 – Hidindtil Herren har hjulpet så vel

Vers 1
Hidindtil Herren har hjulpet så vel,
indtil i dag, til i dag!
Troligen sørget for legem og sjæl,
indtil i dag, til i dag!
Syndet jeg havde i stort og i småt,
dog han beviste mig kærlighed blot
og overøste alene med godt,
indtil i dag, til i dag!

Vers 2
Satan og verden med list og med magt,
indtil i dag, til i dag!
har mig forfulgt som et rovdyr på jagt,
indtil i dag, til i dag!
Vel har  de søgt at forstyrre min fred
og mig at gøre al mulig fortræd,
men ikke sejret, thi Jesus er med,
indtil i dag, til i dag!

Vers 3
Selv er jeg intet, men Kristus mit alt,
indtil i dag, til i dag!
Han på min regning har skrevet "Betalt",
indtil i dag, til i dag!
Kristus korsfæstet er alt, hvad jeg ved,
både til frelse og helligt liv med,
han var min kraft, når mod synden jeg stred,
indtil i dag, til i dag!

Vers 4
O hvor usigelig god Herren er,
indtil i dag, til i dag!
God imod alle, mod mig dog især,
indtil i dag, til i dag!
Ej han af mig i min vantro blev træt,
hvor må jeg takke og prise for det,
Herren er nådig, ja det har jeg set,
indtil i dag, til i dag!