TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:014 – Den første gang han skabte

Vers 1
Den første gang han skabte,
var jorden mørk og tom,
og skaberordet frembragte
alt det vi syntes om.
En verden fuld af herlighed
vi fryded' os og lo,
og endnu sker det under:
Herren vil på jorden bo.

Kor
/: Gud er endnu i funktion,
han gør alle ting nye.
for hans ord er endnu mægtigt,
og han skaber alting nyt. :/

Vers 2
Synden havde kvalt vor latter,
der var mørke overalt.
Herren gi'r os skjulte skatte,
og vort gældsbrev er betalt.
Vore synder er som purpur,
de bli'r hvidere end sne,
og muren mellem os og Gud
har Jesus revet ned.

Vers 3
Vi vil lytte til hans stemme,
når han taler sit ord.
Herrens børn må aldrig glemme
at ta' plads ved nådens bord.
Midt i denne verdens vrimmel
vil vi leve i vor dåb,
han har lovet os en himmel,
vi er ankret til et håb.