TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

046 – Hele vejen går han med mig

Vers 1
Hele vejen går han med mig,
o hvad kan jeg ønske mer?
Kan jeg tvivle om hans godhed,
når hans ledelse jeg ser?
Himmelsk fred og evig tryghed
ejer nu i ham min sjæl
:,:thi jeg ved, hvad end mig møder,
gør dog Jesus alting vel:,:

Vers 2
Hele vejen går han med mig,
er mit værn i al min nød,
giver nåde, når jeg prøves
styrker mig med livets brød.
Og om mit hjerte måtte tørste,
vejen kendes tung og lang
:,:glædeskilder han af klippen
kalder frem som før engang:,:

Vers 3
Hele vejen går han med mig,
og hans kærlighed er rig!
Da til sidst en evig hvile
skænkes mig i Himmerig.
Når jeg der skal fri forklaret
kaste mig for tronen ned,
:,:skal jeg aldrig, aldrig glemme:
Hele vejen gik han med! :,: