TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

Der er en forløser

Der er en forløser
søn af Gud og frelser
han er Kristus
han er værdig
ren og hellig.

Jesus min forløser
du min ven og frelser
du er Kristus
du, Guds Lam
sonede min søn og skam.

Tak. O Far i himlen
du gav din egen søn
og efterlod din ånd på jorden.
Lige til dit mål er nået.

Jeg skal stå for tronen
fuld af fryd og undren
se hans ansigt
og tilbede i al evighed.

Forfatter: Melody Green