TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

Jeg tror på Jesus

Ja, jeg tror på Jesus
og jeg tror han er Guds egen søn.
Ja, jeg tror han gav sit liv for mig
og jeg ved han lever i dag

Han er her midt i blandt os
Jesus er os nær.
Han tar’ vor smerte og svaghed.
Giver nåde til enhver.

 

Forfatter:   Marc Nelson
Dansk tekst: Josef Kristensen