TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

040 – Gud er trofast Så lød sangen

Vers 1
Gud er trofast! Så lød sangen
blandt Guds folk i fordums tid.
Samme sang fra tid forgangen
toner endnu klar og blid.
Han som før sit folk velsigned,
er for os den samme end.
Gud er trofast! Gud er trofast!
Syng det om og om igen!

Vers 2
Gud er trofast, lad det skrives,
over hver en nyfødt dag,
kraft og hjælp dig stadig gives
selvom du er arm og svag.
Gud er trofast og det holder,
til vi når til Himmelen.
Gud er trofast! Gud er trofast!
Syng det om og om igen!

Vers 3
Som han var, så vil han være,
god og trofast år for år.
Dig og byrden vil han bære,
til du evigt bjærget står.
Da skal sangen atter tone
om hans store trofasthed.
Gud er trofast! Gud er trofast!
Syng det i al evighed!