TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

031 – Stem op en lovsang, Guds menighed

Vers 1
Stem op en lovsang, Guds menighed!
din konges magt varer evig ved,
han aldrig sig forandrer,
hans nåde strømmer til alle ned,
men særlig dog i sin menighed
han stadig trofast vandrer.

Vers 2
Du så i tiden, som brat bortsvandt,
hvor stort det er og for evig sandt,
at Jesus Kristus lever;
når stormen kommer, han byder fred,
da lægger bølgen sig stille ned,
hver tågesky bortsvæver.

Vers 3
Om Jesus Kristus, hans liv på jord,
hans tegn og under, hans nåde stor,
du verden bud skal give;
hans kors forkynder et evigt håb:
Ved kristentro og ved kristendåb
kan alle salig blive.

Vers 4
Skønt du er ringe, Guds menighed,
dog fra din konge du bærer ned
et bud om evig sommer;
du vidner både med liv og ord
om Jesus Kristus, på hvem du tror,
til han i skyen kommer.