TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

360 – At blive lig dig Frelser

Verse 1
At blive lig dig Frelser, du kære!
Det er min længsel, daglig min bøn.
Gerne jeg vil forsage al verden
for dig at ligne, mens jeg er her.

Chorus
Helt dig at ligne, helt dig at ligne,
Frelser så kær, ren som du er!
Kom med din skønhed, kom med din fylde
Lad mig dig ligne, mens jeg er her

Verse 2
At blive lig dig, fuld af din mildhed,
elskede dem på vejen så bred,
hjælpende arme, trøstende svage,
lede fortabte hen til din fred.

Verse 3
At blive lig dig, ydmyg i ånden,
hellig i vandel, sindig og djærv,
villig at blive spottet og hånet,
andre at frelse ud fra fordærv.

Verse 4
At blive lig dig! Herre, jeg kommer,
før mig nu helt i salvelsen ind!
Alt, hvad jeg er og har, jeg dig bringer,
dan mig så, Herre, efter dit sind.

Verse 5
At blive lig dig – medens jeg beder,
udgyd så Ånden, kærlighed giv!
Lad mig for dig nu blive et tempel,
rede mig gør for Himmelens liv.

Forfatter: T.O. Chisholm