TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

181 – Den kraft som faldt hin pinsedag

Vers 1
Den kraft, som faldt hin pinsedag
med Åndens ild på dem,
som ventede og biede
hist i Jerusalem
den kraft er evig os til gavn
forandres ej. Pris Jesu navn

Kor
Hans pinsekraft,
hans pinseild og kraft
er ligedan i dag!
Er ligedan i dag!
Hans pinsekraft
hans pinseild og kraft
er ligedan i dag!

Vers 2
“I skal få kraft,” var Jesu ord
“Når Ånden kommer ned.”
Hver tunge ham lovprise skal,
hver læbe juble “fred”,
den som var bange, bliver stærk
og hjælper frem sin Herres værk!

Vers 3
Den vege bliver klippefast,
den svage stærk i tro.
Med helligt mod i kamp de går
og slår hvert fjendebo!
Med hellig ild i sjæl og sind
de byder folk til bryllup ind.

Vers 4
Kom over os, Guds Helligånd,
tænd ild hos hver og en,
lad alle få en pinsedåb,
i Herrens kraft stå ren,
da underfuldt forvandles alt.
Kom nu, som du på pinsen faldt!

Forfatter: C. H. Morris