TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

479 – Tak, O Gud, for tider svundne

Vers 1
Tak, O Gud, for tider svundne,
tak, for hvad af dig jeg fik,
tak for timerne henrundne,
tak for dette øjeblik!
Tak for vårens blide stemme,
tak for barske vind i høst,
tak for tårer, jeg må glemme,
tak for freden i mit bryst!

Vers 2
Tak for hvad du åbenbared,
tak for hvad ej forstår,
tak for bønnen du besvared
tak for hvad jeg ikke får!
Tak for livets skjulte tråde
tak for hjælp når kampen stod,
tak for Jesu rige nåde,
tak for pagten i hans blod!

Vers 3
Tak for vejens roser røde,
tak for tornene på dem,
tak for hvad der end skal møde,
tak for trygt og evigt hjem!
Tak for kors og tak for plage,
tak for himmelsk salighed,
tak for stridens hede dage,
tak for alt i evighed!

Forfatter: August Storm