TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

199 – Der er lys og glæde og kraft at få

Vers 1:
Der er lys glæde og kraft at få
på vor vandring mod Guds stad,
når som lemmer alle forenet stå
og af hjertet hjælpes ad.

Kor:
Når vi alle hjælpes ad,
når vi alle hjælpes ad,
værket fremgang får,
let bli’r byrden vor,
når vi alle hjælpes ad.

Vers 2:
Det er godt alene for Herren gå
og lig Ham at gøre vel,
bedre dog det er, når vi sammen stå
med eet hjerte og een sjæl.

Vers 3:
Og kan myrer bygge en stak af strå,
bierne få kuben fyldt,
hvad kan vi da ej med Guds kraft formå,
af Hans nåde uforskyldt.

Vers 4:
Som en kostbar olie vor enhed er,
og som Hermons dug så skøn,
sin velsignelse os vor Gud beskær
og et evigt liv som løn.

Vers 5:
O, så gør os Herre til eet i dig,
fyld med mod og tro vort bryst,
giv os kraft at vandre den rette vej,
vær vor styrke og vor trøst.

Forfatter: A. L. Skoog