TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

397 – De kommer fra øst og vest

Vers 1
De kommer fra øst og vest,
de kommer fra syd og nord
at sidde til bords med Jesus engang
og høre hans velkomstord,
at skue hans åsyn skønt
og mættes af salighed,
prise ham i sang og spil
udi al evighed.

Vers 2
De kommer fra stormfuldt hav,
de kommer fra tornfuld vej,
de kommer fra bjerg, de kommer fra dal,
de kommer, o Gud, til dig,
at klædes i himmelsk pragt
og møde sin Frelser skøn,
han som hist på korsets træ
dem vandt som sejrens løn.

Vers 3
Der samles en skare stor,
forløste fra jordens tvang,
ej mere nogen synd, ej mer nogen nød,
ej mer nogen nat så lang;
det gamle forgangen er,
se, alt er nu blevet nyt,
evig jubel råde skal,
thi sorg og suk er slut.

Vers 4
Se, Himmelens perleport
står åben for hver og en,
ja, plads er beredt derhjemme for dig,
og Jesus dig kalder end.
De kære, som er hos Gud,
de venter os dagen lang,
englehær på harper slå
og synger velkomstsang.