TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

380 – Mer hellighed giv mig

Vers 1
Mer hellighed giv mig, mer alvor og flid
mer sorg over synden, mer troskab i strid,
mer kraft til at tjene, mer trolig min Gud,
mer tålmod i modgang, mer lyst til dit bud.

Omkvæd
Kom, min Frelser, og hjælp mig,
tag mig, helliggør, rens mig,
dan mig, fyld mig og brug mig,
Jesus gør du det nu!

Vers 2
Mer frejdighed giv mig, mer trøst af dit bord,
mer tak, som jeg burde, mer lys i dit ord,
mer tro på min Jesus, mer fred i hans favn,
mer sagtmod i sindet, mer bøn i hans navn

Vers 3
Mer ydmyghed giv mig, mer lyst til din pris,
mer dig at ophøje på englenes vis,
mer nyttig og gør mig på kærlighed rig,
mer skikket til Himlen, mer Jesus dig lig!