TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

394 – Han lægte alle lamme, blinde, døve

Vers 1
Han lægte alle lamme, blinde, døve,
hver syg i sind og hver, som svaghed bandt,
der måtte Herrens guddomskraft behøver;
hos ham de alle lægemidlet fandt.

Vers 2
Til dem, som ved hans klædning rørte,
udgik der herlig kraft til lægedom;
op hver begæring han med tålmod hørte,
når han fandt simpel tro hos dem, der kom.

Vers 3
Men er vor Gud, den gode, milde ømme,
vel mindre magtfuld end i fordums tid?
Nej, lad os blot vor egen vantro dømme
og bede troens bøn på ny med flid.

Vers 4
Så lad os ud på løftets vover fare,
de syge bringe til vor Frelser hen,
igennem åndemagters vantrosskarer,
da skal vi se hans guddomsmagt igen.

Vers 5
Han nægted aldrig hjælpe i hine tider,
selv dødens fyrste led sit nederlag.
Hvorfor skal du, som under synden lider,
da på din byrde bære dag for dag?