TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

373 – Jeg ved et ord, som evigt skal forblive

Vers 1
Jeg ved et ord, som evigt skal forblive,
et livets ord, et kraftigt sværd,
i syndens nat det lys og håb kan give;
Guds eget ord det er.

Omkv
Som klippens faste grund,
så er Guds ord,
en tryg og sikker borg på syndfuld jord,
når tidens store ord til jorden falder,
det skal bestå, Guds ord!

Vers 2
Jeg ved et ord til trøst for trætte sjæle,
som segner under byrden her,
et herligt ord, hvori man trygt kan dvæle;
Guds eget ord det er.

Vers 3
Jeg ved et ord, som bringer hjælp i nøden,
en salig fred til en og hver,
et kraftigt ord, somsejrer over døden;
Guds eget ord det er.