TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

366 – Hvilken ven vi har i Jesus

Vers 1
Hvilken ven vi har i Jesus,
alt han ved og alt formår!
Tungest byrde han os letter,
når i bøn til ham vi går.
Ak, men tit vor fred forspildes,
sorg og møje blir vor løn,
just fordi vi ikke bringer
alting frem for Gud i bøn.

Vers 2
Har vi prøvelser og kampe,
synes livets strid os hård,
aldrig skal vi dog forsage,
hvis i bøn til Gud vi går.
Svigter alle andre venner,
Jesus er hos os i løn,
hører sukket, deler sorgen,
når vi går til ham i bøn.

Vers 3
Er vi svage, er vi bange,
vil vor synd for øje stå,
Jesus er vor stærke Frelser,
vi med bøn til ham tør gå.
Skinner solen lyst og venligt,
eller lyder tordendrøn,
bær i glæde som i sorrig
altng frem for Gud i bøn!