TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

361 – Gud, vi er i gode hænder:

Vers 1
Gud, vi er i gode hænder:
i dine hænder, gode Gud!
som alt ondt med visdom vender,
så det godt må falde ud,
trods al synd og død og pine,
godt for dig og godt for dine.
 

Vers 2
Synd og død og helveds plage,
al vor magt mod dem er tant,
kaldtes en af dem den svage,
os dog brat den overvandt.
Helten under korsets mærke,
han alene bandt de stærke.

Vers 3
Synd og død og helveds plage,
som med ret ej kom ham ved,
bar korshelten uden mage,
blandt dem med sin kærlighed.
Aldrig mer de dem skal skade,
som i Jesu navn dem hade.

Vers 4
Gud, vi er i dine hænder
kærlighedens hænder to;
sandhed du og nåde sender
til med fred hos os at bo.
Vige må for dem tilbage
Synd og død og helveds plage.

Vers 5
Dine hænder, sang de ældste,
er din Søn og Helligånd,
og med dem vor sjæl du frelste,
løste vore trællebånd,
og af dem på barnesæde
evig mættes vi med glæde.