TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

352 – Op, I kristne, ruster eder!

Vers 1
Op, I kristne, ruster eder!
Kristi kæmper, ud på vagt!
Fjenden sig til strid bereder
og udbyder al sin magt;
op enhver, drager sværd,
Helved trodser Himlens hær!

Vers 2
Kristi blodbestænkte fane
fører frisk i striden ind,
og den daglig kæmpevane
giver kraft i sjæl og sind;
hvert et sår gør dig hård,
at du altid sejren får.

Vers 3
Mangen vel har trang i livet
og dog ingen frihed får;
hvo sig Gud ej helt har givet,
stille hen i angest går;
kød og blod under fod,
så får kæmpen lyst og mod.

Vers 4
Op, i Jesu navn at vinde,
vis sejren, glæden stor.
Om vor pande vil vi binde
vidensbyrdets faste ord;
lad det gå, som det må,
ordet evigt skal bestå!

Vers 5
Er vort liv i Gud forborgen,
smuldrer støv i graven hen,
på den store påskemorgen
sol for os står op igen,
viser grant, det er sandt,
Jesus døden overvandt.

Vers 6
Da skal Kristi hær optræde,
om hans trone stille sig;
livets krone, lysets klæde
gør os da vor Frelser lig;
sejerens sang, harpens klang
varer evigt, tænk engang!