TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

339 – Vi ser, at Gud er rig og stor

Vers 1
Vi ser, at Gud er rig og stor,
han elsker syndere på jord.
Han gav sin egen Søn herned
at frelse os i kærlighed.

Vers 2
Vi ser, at Gud den samme er,
som dengang Jesus vandred her.
Vor sygdom og vor nød, vort savn
end læges kan i Jesu navn.

Vers 3
Og når på Jesus Krist vi tror,
vi går i dåben på hans ord,
begraves med ham og opstår
og ved ham daglig sejren får.

Vers 4
Og går vi denne troens vej,
han stadig åbenbarer sig;
ja, vore hjerter danner han
til templer, hvor han dvæle kan.

Vers 5
Så kommer han, vor Frelser mild,
og døber os med Ånd og ild.
Med tunger ny vi priser ham,
vor Frelser kær, Guds rene Lam.

Vers 6
O, lad os aldrig vige ud
fra denne vej, os vist af Gud;
da skal vi om ham stå engang
og dele engles frydesang.