TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

338 – Vi med sang, trods kamp og fare

Vers 1
Vi med sang, trods kamp og fare,
går ad lysets vej;
Jesus vil os vel bevare,
han os svigter ej.

Omk
Se, vi fører lysets fane.
går i Jesu spor.
Slut dig til vor glade skare,
tro på Jesu ord!

Vers 2
Lysets børn til Gud sig vender
under fryd og savn.
Mørkes børn ej vejen kender
til Guds faderfavn.

Vers 3
Lysets børn har skønne dage,
venter himmelbud.
Mørkets børn må ofte klage,
uden håb og Gud.

Vers 4
Lysets børn mod målet iler,
ser sig ikke om.
Mørkets børn, om end de smiler
gruer for Guds dom.

Vers 5
Lysets børn engang skal bære
sejrskronen skøn.
Mørkets børn kun fanger ere,
får en bitter løn.