TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

191 – O spred det glade bud

Vers 1
O spred det glade bud
en hilsen fra vor Gud
til hvert et bange bryst,
som længes efter trøst,
mens tusind tungers lyd
nu priser Gud med fryd,
thi Ånden kommet er.

Kor:
;| Husvaleren er her |;
den Helligånd fra Gud
er sendt i verden ud.
O spred det glade bud
i hele verden ud:
Husvaleren er her!

Vers 2
Den lange nat er endt,
Guds nye morgen sendt,
det glædesbud udgår,
som synderhjerter når:
Gudslammet synden bar,
opstanden Jesus var,
og Ånden er nu her!

Vers 3
Den Helligånd, Guds tolk,
til alle jordens folk
nu bærer frelsens bud:
Fuldbragt er alt hos Gud!
Så bundløs kærlighed
jeg ej at tolke ved,
men Ånden er nu her!

Vers 4
Syng, så det genlyd får,
hvor himlens hvælving når,
så får vi svar fra dem,
som saligt nåede hjem,
den troens glade sang,
som varer livet lang:
Husvaleren er her!