TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

Vi venter på dig

Vers 1
Hvis tro kan flytte bjerge
Lad bjerget flyttes nu
Vi kommer med forventning
Venter her på dig,
venter her på dig

Vers 2
Du er skaberværkets herre
men kender alt i mig
Du er vor Gud og frelser
har altid elsket os

Kor:
Vi venter her på dig
hænderne er løftet højt i pris
Og kun Dig ære vi
Synger Haleluja

Vers 3
Du er alt du har lovet
din trofasthed er stor
vi beder om dit nærvær
vi har kun brug for dig

Bridge:
Synger Halleluja
Synger Halleluja
Synger Halleluja
Synger Halleluja