TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

348 – Som en herlig guddomskilde

Vers 1
Som en herlig guddomskilde,
rig og mægtig, dyb og stor,
er den kærlighed og nåde,
som i Jesu hjerte bor!

Omkv
Han har åbnet perleporten,
så at jeg kan komme ind.
Thi ved blodet har han frelst mig
og bevaret mig som sin!

Vers 2
Engang som en jaget due,
som en såret hjort jeg var,
men et sygt, fortvivlet hjerte
Jesus aldrig bortvis har.

Vers 3
Under over alle under!
alt tilgav han mig engang.
Om hans underfulde godhed
glad jeg synger nu min sang.

Vers 4
Når engang i livets morgen
jeg ved porten banker på,
da for Jesu store offer
skal den åben for mig stå!