TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

322 – Tag tid til at bede, søg stilhed og ro

Vers 1
Tag tid til at bede, søg stilhed og ro,
i Frelserens nærhed du altid skal bo!
Når verden da larmer, og striden blir hed,
søg hvile hos Jesus, han selv er din fred.

Vers 2
Tag tid til at bede, før døgnlivets støv
sig lægger på sindet, og ånden blir sløv!
Søg årle Guds åsyn, og du skal gå ud
så glad til dit virke, velsignet af Gud.

Vers 3
Tag tid til at bede, o, lyd Åndens kald!
Når synden dig lokker og frister til fald,
en stund da med Jesus,
hans kraft skal du få,
Ja, mere end sejre i Kristus du må.

Vers 4
Tag tid til at bede, i nåden bliv rig!
Se altid på Jesus, da blir du ham lig!
Et skin af hans klarhed
du med fra ham bær,
til engang du ser ham så skøn, som han er.